Reports and documentation

Annual reporting for financial activities
Financial report for 2020
Finansovyj-zvit-za-2020.pdf (476.85 KB)
Additional report 2020
Additional zvit-2020.pdf (4.46 MB)
AZ, in relation to the annual Federal Law 2020
AZ-shchodo-richnoi-FZ-2020.pdf (4.27 MB)
Assurance report on the reporting data of the insurer 2020
Zvit-z-nadannia-vpevnenosti-shchodo-zvitnykh-dannykh-strakhovyka-2020.pdf (5.79 MB)
Note to the financial statements in accordance with IFRS 31.12.2020
Prymitka-do-finansovoi-zvitnosti-za-MSFZ-31.12.2020-r.pdf (9.61 MB)
Checking the adequacy of liabilities under insurance contracts for 2019
Adequ-2019V.doc (72.00 KB)
Annual financial report and statistics for 2019
Godovoj_finansovyj_otchyot_i_statistika_za_2019.txt (9.26 KB)
Annual financial report and statistics for 2019
Godovoj_finansovyj_otchyot_i_statistika_za_2019.txt (9.26 KB)
Annual financial report and statistics for 2019
Godovoj_finansovyj_otchyot_i_statistika_za_2019.txt (9.26 KB)
Annual financial report and statistics for 2019
Godovoj_finansovyj_otchyot_i_statistika_za_2019.txt (9.26 KB)
Annual financial report and statistics for 2019
Godovoj_finansovyj_otchyot_i_statistika_za_2019.txt (9.26 KB)
Annual financial report and statistics for 2019
Godovoj_finansovyj_otchyot_i_statistika_za_2019.txt (9.26 KB)
AUDIT REPORT 2020
Audytorskyj-zv_t-2020-STRAKhOVA-f_n-posluhy-modyf_kovana-dumka-2-7.doc (193.50 KB)
Additional report
Additional-zv_t-2.doc (139.00 KB)
ASSURANCE REPORT
ZV_T-z-nadannia-vpevnenost_-SK-1-14.03-2-1.doc (247.50 KB)
Insurer's report
Zvit-strakhovyka.docx (269.16 KB)
EXPLANATORY NOTE TO THE INSURER'S REPORTING DATA
poiasn-2019V.docx (47.95 KB)
notes 2019
prymitkyV2019.doc (314.00 KB)
Stress 2019
stresstest-V-2019.xls (36.50 KB)
Statement of equity for 2019
F4.pdf (76.37 KB)
Cash flow statement for 2019
F3.pdf (72.03 KB)
Report on financial results for 2019
F2.pdf (99.35 KB)
Statement of financial position as of 31.01.2020
F1.pdf (85.99 KB)
The order on issue of licenses of SK is worth
Rozporiadzhennia_pro_vydachu_litsenzij_SK_Varto.pdf (93.99 KB)
Certificate of registration of the IC Worth
Svidotstvo_pro_reiestr_fin_ustanovy_SK_Varto_skan.pdf (792.62 KB)
Information to customers
Client Information.docx (27.16 KB)
LCA rules
PRAVYLA-DMS.pdf (13.68 MB)

Our contacts

Address:
• Kyiv region Kyiv, blvd. Lesya Ukrainka, 26
• Cherkasy region Cherkasy blvd. Shevchenko 258
• Cherkasy region Uman street Shingles 3
Mailing address:
• Kyiv region Kyiv, blvd. Lesya Ukrainka, 26
• Cherkasy region Cherkasy blvd. Shevchenko 258
• Cherkasy region Uman street Shingles 3
Phone numbers
+38 (093)777-88-08
Soc. networks:
en_USEN